tlumaczenia

Korekta i weryfikacja - tłumaczenia specjalistyczne na język angielski

Oferuję usługę korekty i weryfikacji poprawności przekładu polegającą na sprawdzeniu stylistyki, leksyki, ‘naturalnego brzmienia’, spójności i klarowności tłumaczenia na język angielski wykonanego przez autora.

Oferta związana z korektą językową najczęściej dotyczy tłumaczenia na język angielski publikacji naukowych ukazujących się za granicą. Autor danej publikacji zleca korektę, aby mieć pewność, że jego praca będzie wolna od wszelkiego rodzaju ‘polonizmów’ i błędów gramatycznych. Będąc ekspertem w danej dziedzinie i nie mając kłopotów z specjalistycznym językiem angielskim można łatwo wpaść w pułapkę kalki językowej, często dosłownego tłumaczenia z języka polskiego na język angielski, bez zachowania specyficznej składni i stylu. Takie tłumaczenie, mimo iż najczęściej jest klarowne od strony merytorycznej, zawiera elementy, które mogą razić zagranicznego odbiorcę, zwłaszcza jeżeli język angielski jest dla niego językiem rodzimym. Oprócz publikacji naukowych bardzo często korekta dotyczy również tłumaczenia wszelkiego rodzaju streszczeń prac, tłumaczenia prac doktorskich, tłumaczenia autoreferatów i innych elementów dorobku naukowego.

Oczywiście celem korekty jest również eliminacja błędów merytorycznych i niezgodności z oryginałem.

Korekta dotyczy specjalistycznych tłumaczeń na język angielski.

zobacz cennik