tlumaczenia

Tłumaczenia medyczne z i na język angielski

Tłumaczenia medyczne – wyniki badań, dokumenty medyczne

Od 2004 roku nasze biuro tłumaczeń specjalizuje się w tłumaczeniu dokumentacji medycznej dla pacjentów indywidualnych. Ponad 80% realizacji dotyczy tłumaczenia wyników badań z języka polskiego na angielski. Duża cześć zleceń powiązana jest z leczeniem onkologicznym. Pacjenci, którzy kierują do nas zapytania odnośnie tłumaczenia dokumentacji medycznej, często zostali już zdiagnozowani w polskich placówkach i poszukują alternatywnych możliwości terapeutycznych za granicą. W zależności od konkretnej jednostki chorobowej są to najczęściej ośrodki w Europie Zachodniej lub USA. W takich przypadkach tłumaczenia specjalistycznemu podlega zwykle cała dokumentacja medyczna obejmująca wczesną diagnostykę w oparciu o badania rezonansem magnetycznym, tomografem komputerowym, badania PET, badania endoskopowe, RTG i inne, zależnie od ścieżki leczenia. Kompleksowe tłumaczenia dokumentacji medycznej obejmują również szczegółową historię choroby opartą na kartach informacyjnych i wypisach ze szpitali, epikryzach oraz wynikach badan kontrolnych realizowanych w przychodniach specjalistycznych.

Istotną część naszych zleceń w ramach tłumaczeń medycznych stanowią pojedyncze wyniki badań, opisy zabiegów, karty szczepień i zwolnienia lekarskie będące podstawą kontynuacji leczenia za granicą.

Tłumaczymy dokumentację medyczną i opisy badań w zakresie wszystkich specjalizacji.

Oferowane przez nasze biuro tłumaczenia medyczne obejmują wyniki i dokumenty wystawiane przez wszystkie placówki specjalistyczne świadczące usługi w krajach UE i USA.

W naszym biurze tłumaczeń pracuje dwóch specjalistów języka medycznego, którzy rocznie realizują ponad 230 tłumaczeń z zakresu medycyny. To specjaliści z ponad 20-letnim doświadczeniem. Twoja dokumentacja medyczna może trafić do wyłącznie jednego z nich.

artykuły, publikacje, badania kliniczne

W ramach naszej współpracy z pracownikami naukowymi uniwersytetów medycznych i lekarzami oferujemy tłumaczenia publikacji naukowych z dziedziny medycyny na język angielski i z języka angielskiego. Od 1991 roku w naszym biurze przetłumaczonych na język angielski zostało ponad 800 artykułów naukowych z obszaru medycyny. Wiele z nich zostało opublikowanych w zagranicznych czasopismach branżowych z wysokim IF. (Wskaźnik reklamacji z przyczyn językowych dla artykułów naukowych z obszaru medycyny od kilkunastu lat jest w naszym biurze tłumaczeń na poziomie <1%).

W okresie 2008-2022 przetłumaczyliśmy ponad 70 autoreferatów. Portfolio naszego biur tłumaczeń obejmuje również manuskrypty i podręczniki anatomii dla studentów.

Tłumaczeniami artykułów naukowych zajmują się wyłącznie specjaliści z branży medycznej. Ich warsztat i doświadczenie w przekładzie publikacji stanowi swoistą wartość dodaną do merytorycznej części pracy naukowej.

Poza tłumaczeniami medycznymi oferujemy językową korektę publikacji zgodnie z wytycznymi peer-review oraz pomoc w realizacji lingwistycznych oczekiwań ze strony wydawnictwa.

Na stałe współpracujemy w zakresie tłumaczeń specjalistycznych z międzynarodowymi ośrodkami badań klinicznych