O czym warto pomyśleć przed rozpoczęciem indywidualnej nauki języka angielskiego?

Od ponad 20 lat zajmuję się indywidualną nauką angielskiego głównie dla osób dorosłych. Poniżej zamieściłem kilka spostrzeżeń będących rezultatem moje pracy jako lektora.

Indywidualna nauka angielskiego…. najlepiej nie zakładaj zbyt ambitnych planów.

Często decydując się na intensywną naukę angielskiego z lektorem planujemy, że poza kursem będziemy poświęcać godzinę lub dwie dziennie na indywidualną naukę własną. Pomimo swojej logicznej słuszności, założenie takie jest samo w sobie niebezpieczne, ponieważ o ile na początku indywidualnej nauki angielskiego z reguły udaje nam się zachować narzucony reżim, o tyle po pewnym czasie (najczęściej po dwóch, trzech miesiącach) nasz zapał ostyga. Czujemy się sfrustrowani, że za mało pracujemy w domu, subiektywnie nie czujemy postępów w nauce języka i zaczyna nam brakować motywacji do dalszego zaangażowania. Wtedy nierzadko naukę angielskiego przerywamy lub raczej, oszukując samych siebie, ‘zawieszamy’ na bliżej nieokreślony czas.

Nie tędy droga do opanowania języka…

Cieszmy się, że w ogóle zdecydowaliśmy się podjąć wyzwanie jakim jest rozpoczęcie nauki angielskiego i na początku nie planujmy zbyt intensywnej pracy w domu. Jeżeli w początkowym okresie uda nam się wytrwać w pracy własnej poza zajęciami, raczej minimalizujmy, a nie zwiększajmy jej czas. Po pewnym okresie możemy uznać, że stać nas i chcemy więcej, może też pojawić się bardzo pożądany w nauce języka tzw. głód wiedzy. Dopiero wtedy zwiększmy częstotliwość naszej nauki angielskiego w domu. Istotne jest by w swoich planach nie zakładać nakładu pracy, który w naszej ocenie jest optymalny i który przyniesie efekty, ponieważ z reguły jest to ładnie brzmiące ‘maksimum’ tego, co teoretycznie możemy lub powinniśmy zrobić. Zacznijmy raczej od planów minimalnych, nawet ‘zerowych’ jeśli chodzi o naukę własną.

Pamiętajmy, że

Sukces w nauce angielskiego w 90 % wynika ze systematyczności

Jeżeli będziesz systematycznie uczęszczać na dobrze przygotowany i spersonalizowany kurs, to w przypadku indywidualnej nauki angielskiego postęp i tak nastąpi. Dobrze, jeżeli uda ci się pracować samemu i w ten sposób przyspieszyć postęp, ale pamiętaj, że lepiej chodzić np. na basen raz w tygodniu przez nawet dłuższy czas niż założyć, że powinieneś chodzić minimum 4 razy, bo inaczej ‘to nie ma sensu’, a później zniechęcić się tempem zajęć i nakładem sił i w konsekwencji na długi czas w ogóle przestać pływać.

Z mojej praktyki lektora języka angielskiego jasno wynika, że osoby dorosłe podejmujące indywidualną naukę myślą często jak nastolatki, które chcą zdobyć lub osiągnąć dużo rzeczy, w krótkim czasie, najlepiej od razu. Niestety, ‘życie’ pokazuje, że w nauce języka najczęściej sukcesy odnoszą ci, którzy nie mają ‘’super ambitnych planów’’, ale ci, którzy mają cierpliwość i ogólną samodyscyplinę.

Co więcej, moje doświadczenie w nauczaniu angielskiego wyraźnie wskazuję, że osoby odnoszące sukces w indywidualnej nauce to te, które nie poświęcają zbyt dużo czasu na krytyczną analizę własnych postępów i właściwości doboru metod, ale ‘dają sobie czas’ i ‘robią swoje’. Innymi słowy, jeżeli już zaakceptowałeś ogólne metody i założenia zaproponowane w twoim przypadku przez wybranego lektora j. angielskiego, na początku nie myśl zbyt dużo nad tym, czy ten sposób nauki na pewno jest najlepszy i czy poświęcasz nauce angielskiego wystarczająco dużo czasu, ale rób to co wspólnie z lektorem ustaliliście na pierwszych zajęciach, ucz się w swoim tempie i po ok. 3-4 miesiącach indywidualnych zajęć zobaczysz wyniki. Jeżeli uda ci się zachować systematyczność, postępy w nauce angielskiego ‘przyjdą same’.

Najlepszy moment na rozpoczęcie indywidualnej nauki języka angielskiego

W przeciwieństwie do dzieci czy młodzieży mających ramy czasowe nauki języka obcego wynikające z programu szkolnego, dorośli sami decydują o tym, kiedy rozpocząć swoją przygodę z językiem angielskim. Generalnie nie ma takiego momentu, który możemy uznać za optymalny dla rozpoczęcia nauki języka angielskiego. Ostatnio czytałem wywiad z trenerem zachęcającym do biegania. Na pytanie, kiedy rozpocząć bieganie, odpowiedział: dzisiaj. Nie znaczy to, że dzisiaj jest akurat ten najlepszy dzień, ale znaczy to tyle, że dzień, czy raczej etap w naszym życiu nie jest kluczowy. Istotne jest zrobienie pierwszego kroku. Tak samo jest z nauką języka angielskiego.

Lekcje indywidualne języka angielskiego to zajęcia, gdzie ty też decydujesz o ich profilu. Co to znaczy w praktyce?

Pominąwszy osoby zaawansowane, doskonalące znajomość języka oraz te, które podejmują indywidualną naukę angielskiego w celu zdania określonego egzaminu (wtedy profil egzaminu określa profil nauki), w przypadku pozostałych kursantów przed pierwszym spotkaniem z lektorem języka angielskiego warto zastanowić się jaka sprawność lingwistyczna jest dla nas najważniejsza. Inny jest profil indywidualnych lekcji języka angielskiego, jeżeli w pracy musimy odpowiadać na maile, inny, jeżeli odbieramy telefony, inny, jeżeli przygotowujemy prezentacje, jeszcze inny, gdy chcemy być komunikatywni na wakacjach. Pomimo iż ogólna znajomość angielskiego łączy w sobie wszystkie wyżej wymienione sprawności, doświadczony lektor angielskiego może w sposób planowy nadać nauce priorytety. Jest to ważne zwłaszcza w przypadku osób początkujących, ponieważ realizacja ich podstawowych potrzeb w pierwszej kolejności jest dla nich nie tylko źródłem satysfakcji, ale również bodźcem i motywacją do dalszej nauki języka. Bez względu na poziom naszego zaawansowania, na pierwszym spotkaniu warto wysłuchać propozycji lektora. Jeżeli indywidualne lekcje j. angielskiego prowadzi osoba kompetentna i doświadczona, to może nam ona zwrócić uwagą na jakiś element, którego nie uwzględniliśmy w planowaniu nauki, lub podzielić się analizą przypadków innych uczniów, którzy byli podobni do nas, jeżeli chodzi o możliwości i oczekiwania i przedstawić nam plusy i minusy proponowanych metod i profili indywidualnej nauki angielskiego.

Indywidualne lekcje angielskiego w Poznaniu, czyli dlaczego masz lepiej niż inni?

W przypadku indywidualnych zajęć z języka angielskiego miejsce zamieszkania ma dość istotne znaczenie w kontekście wyboru nauczyciela prowadzącego zajęcia. Z reguły mieszkańcy mniejszych miejscowości mają mniej atrakcyjny wybór wśród lektorów stacjonarnych. W większych miastach, znalezienie osoby, która poprowadzi naszą indywidualną naukę języka angielskiego jest łatwiejsze, ale nieskromnie przyznam, że najłatwiej znaleźć profesjonalną kadrę lingwistyczną w Poznaniu. To właśnie Poznań ma najdłuższą tradycję jako ośrodek nauki języków obcych w Polsce.

Poznań liderem wśród miejsc do nauki angielskiego.

Pod względem dostępności wykwalifikowanych nauczycieli, którzy są absolwentami filologii angielskiej Poznań od ponad 40 lat ma uprzywilejowaną pozycję. Filologia Angielska na UAM jest od lat 70-tych ubiegłego stulecia niekwestionowanym liderem jakości językowego nauczania na poziomie akademickim w Polsce. To tutaj odbywają się centralne olimpiady z języka angielskiego, najważniejsze ogólnopolskie i międzynarodowe seminaria, sympozja i konferencje lingwistyczne, czy ogólnopolskie campusy dla studentów filologii. Wielu absolwentów i pracowników UAM należy do lingwistycznej elity. Wspomnieć warto chociażby tłumacza j. angielskiego dr Skowrońskiego – wieloletniego ‘’tłumacza prezydentów’’ i założyciela pierwszej w Polsce podyplomowej szkoły dla tłumaczy języka angielskiego, mogącego się pochwalić współpracą m.in. z królową Elżbietą II, Lechem Wałęsą, Billem Clintonem, Georgem H.W. Bushem i Janem Pawłem II, czy Zbigniewa Nadstogę uznanego w środowisku biznesowego tłumacza j. angielskiego i autora podręczników dla tłumaczy, czy wreszcie międzynarodowej sławy specjalistę w zakresie języka staroangielskiego, którego publikacje znajdują się praktycznie we wszystkich bibliotekach językowych na świecie (włącznie z bibliotekami Oksfordu i Cambridge w UK), byłego Ministra Edukacji prof. J.Fisiaka. Żadna inna filologia angielska w naszym kraju nie prowadzi tak zróżnicowanych seminariów magisterskich, oferujących m.in. różne specjalizacje z zakresu tłumaczeń i nauczania języka angielskiego, i żadna inna filologia w Polsce nie może pochwalić się tak wysokim poziomem kadry akademickiej, wśród której znajduje się wielu globalnie uznanych naukowców z USA, Wielkiej Brytanii i Kanady. Po dziś dzień, pomimo pojawienia się wielu absolwentów filologii angielskiej z nowych uczelni prywatnych, absolwent filologii angielskiej UAM z reguły ma większy potencjał i możliwości osiągniecia wyższego poziomu przygotowania do pracy jako lektor języka angielskiego czy tłumacz specjalistyczny.

W związku z tym, znalezienie dobrego lektora angielskiego w Poznaniu powinno być dla ciebie zadaniem łatwiejszym niż w przypadku innych miast.

Wszechobecne narzędzia multimedialne wspierają indywidualną naukę języka angielskiego?

Jesteśmy zanurzeni w świecie multimedialnych nowinek. Część z nich odbieramy jako pożyteczne, część odrzucamy jako nieprzydatne, części unikamy, bo wydają się nam zbyt skomplikowane. Nie inaczej jest, kiedy mówimy o naszej własnej, indywidualnej nauce angielskiego. O ile w przypadku osób średniozaawansowanych i zaawansowanych multimedialne narzędzia w sposób bardzo istotny ułatwiają osiągnięcie postępu, o tyle w przypadku osób początkujących zalecałbym ostrożność wynikającą z możliwości nabycia błędnych nawyków językowych. Możemy na przykład przyswoić złą wymowę uczonych słówek, której nie jest w stanie poprawić używana przez nas aplikacja, a którą od razu skoryguje nasz indywidualny lektor angielskiego. Poza tym, programy oceniające naszą odpowiedź często działają w sposób zero-jedynkowy i nie uwzględniają leksykalnych i gramatycznych wariantów odpowiedzi, które również mogą być poprawne, a które zostaną odrzucone przez program. To samo dotyczy oceny stylistyki i poprawności konstrukcji. Z mojego doświadczenia wynika, że na początku indywidualnej nauki lepiej jest polegać na ścisłej współpracy z naszym lektorem języka angielskiego. Z drugiej jednak strony multimedialne aplikacje są ciekawe i w sposób naturalny wciągają nas w proces poznawania świata języka. Obecnie na rynku najpopularniejsze darmowe programy do nauki, z których możemy skorzystać to: DUOLINGO i MEMRISE. Myślę, że dobrym pomysłem byłoby zapoznanie się z nimi dopiero po jednym, dwóch miesiącach współpracy z  lektorem języka angielskiego i ocenienie ich przydatności pod kątem naszych indywidualnych możliwości i potrzeb językowych.