Jak wybrać odpowiedni podręcznik do indywidualnej nauki j. angielskiego

Dobór podręcznika do nauki angielskiego jest uwarunkowany celem jaki stawia przed sobą kursant rozpoczynający lub kontynuujący naukę. Ponieważ zajmuję się głównie nauką angielskiego dla dorosłych, skoncentruję się na dwóch najczęstszych zagadnieniach występujących w przedziale wiekowym 18+.

Indywidualna nauka angielskiego, komunikacja praktyczna.

W przypadku osób chcących uzyskać lub poprawić oczekiwany poziom komunikatywności zawsze wybierany jest tak zwany podręcznik wiodący. Najczęściej jest to jedno z wielu repetytoriów tematycznych. Dostępne repetytoria to zbiory tekstów po którymi znajdują się listy wykorzystanych słów z objaśnieniami lub tłumaczeniem. Indywidualna nauka angielskiego pod kątem komunikatywności obejmuje także inne materiały, również interaktywne i multimedialne, które są uzupełnieniem i urozmaiceniem głównego podręcznika, ale to podręcznik główny ma największy udział w postępie ucznia.

 
W większości przypadków uczący się mieli doświadczenie z wieloma podręcznikami. Dlaczego więc ciągle się uczą i nie widzą oczekiwanych postępów?

Odpowiedź na to pytanie jest często banalna. Większość kursów realizuje określony materiał, ale profil nauki obejmuje stosunkowo małą ilość powtórek, które pomimo tego, że są kluczowe w nauce, często traktowane są jako zadanie własne ucznia. Oferowana przeze mnie indywidualna nauka angielskiego zawiera bardzo dużą ilość powtórek - zarówno słownictwa, jak i fragmentów tekstów. Powtórki staram się realizować w jak najmniej monotonny sposób, ale zawsze powinny zajmować od 10 do 40 % czasu trwania zajęć. Zrealizowanie jednego podręcznika, gdzie około 90% słownictwa będzie na stałe zapamiętane przez ucznia ma znacznie większy sens niż kupowanie kolejnej części książki po to tylko, by większość materiału została zapomniana po skończeniu. Dziecko uczy się rodzimego języka powtarzając określony zbiór zdań i słówek, po pewnym czasie tylko 10-20% słów jest ‘nowa’, reszta to powtórki. W przypadku dorosłych jest tak samo. Powtórka to również jeden z najskuteczniejszych sposobów na solidną bazę komunikacyjną.

 

Indywidualna nauka angielskiego dla osób zdających egzaminy.

Na pierwszych zajęciach określam obecny poziom osoby planującej zdawanie egzaminu i naukę najczęściej rozpoczynamy od eliminacji najsłabszych punktów. Poza wewnętrznymi egzaminami na uczelniach, większość ogólnych egzaminów typu TOEIC, FCE, ACE, PCE, TOEFL jest podobna, jeżeli chodzi o formę. Większość egzaminów testuje umiejętności z zakresu czytania, pisania mówienia i rozumienia. W przypadku indywidualnej nauki angielskiego w kontekście egzaminów nie ma jednego wiodącego podręcznika. Najczęściej nauka polega na zrobieniu i szczegółowym omówieniu bardzo dużej ilości testów, które są podobne lub mają formę identyczną z tą, która będzie na egzaminie. Jeżeli poziom ucznia wymaga uzupełnień z zakresu słownictwa lub gramatyki, to przed rozwiązywaniem testów egzaminacyjnych dobierane są materiały, najczęściej w formie tekstów lub testów, poświęcone wybranym zagadnieniom leksykalnym bądź gramatycznym.