nauka

Dorośli

Profil indywidualnych zajęć dla dorosłych ustalamy wspólnie podczas pierwszego spotkania.

Charakter nauki w tej grupie wiekowej jest dość zróżnicowany i w zależności od potrzeb zajęcia mogą przygotowywać do:

  • praktycznej komunikacji językowej
  • wyjazdu za granicę
  • odświeżenia znajomości języka
  • egzaminów <<zobacz egzaminy
  • spełnienia wymagań korporacyjnych

Ostatni punkt, obok ogólnej znajomości języka, obejmuje również profil specjalistyczny.
Moja oferta zawiera lingwistyczne zagadnienia Business English, finansów, faktoringu, prawa, medycyny, spedycji i innych specjalizacji.

Zajęcia dla dorosłych obejmują pracę własną w domu lub skonstruowane są tak, że uczący się całą wiedzę przyswaja wyłącznie podczas spotkań z lektorem.

zobacz cennik

 Przemyślenia własne lektora z doświadczeniem:

Większość uczących się zwraca uwagę na to, że indywidualna nauka języka angielskiego jest bardziej efektywna niż nauka w grupie. Jest to prawda, ale niewiele osób zgłębia temat na tyle by znaleźć kompleksową odpowiedź na pytanie, dlaczego tak się dzieje.

więcej

Znajomość języka angielskiego dzisiaj to tak jak znajomość francuskiego w XIX w, czy łaciny w starożytności. Dla niektórych znajomość języka angielskiego to konieczność, dla innych to kwestia dobrego samopoczucia.

więcej

Naukę języka często zaczynamy w szkole podstawowej, później kontynuujemy w liceum, na studiach, następnie idziemy do pracy i po jakimś czasie znów wznawiamy kontynuację nauki angielskiego. Czy na naukę języka obcego nie można poświęcić roku, dwóch i osiągnąć i pozostać na satysfakcjonującym poziomie?

więcej

Cena za nauczanie zależy od kilku czynników. Istotna jest miejscowość, gdzie odbywa się nauka angielskiego, doświadczenie lektora i poziom konkurencji. Jak wszędzie, najlepiej jest kierować się zdrowym rozsądkiem i wybrać średnią cenę.

więcej

Tak postawione pytanie zakłada granicę, powyżej której nauka języka angielskiego nie ma już sensu. Oczywiście nie ma takiej granicy. Żyjemy coraz dłużej i coraz dłużej pozostajemy aktywni.

więcej