nauka

Czy każdy może nauczyć się języka angielskiego? Czyli, dlaczego inni mają lepiej?

Znajomość języka angielskiego dzisiaj to tak jak znajomość francuskiego w XIX w, czy łaciny w starożytności. Dla niektórych znajomość języka angielskiego to konieczność, dla innych to kwestia dobrego samopoczucia. Tak, czy owak, język angielski przy obecnej globalizacji jest wszechobecny i trudno sobie wyobrazić by coś w tej kwestii miało się zmienić w najbliższej przyszłości. Powodów, dla których język angielski jest językiem dominującym jest co najmniej klika, ale dwa z nich zdają się być kluczowe. Jeszcze w pierwszej połowie XX w Wielka Brytania kontrolowała ¼ świata, a więc w tych krajach język angielski praktycznie zawsze stawał się językiem urzędowym. Każdy obywatel kolonii, który miał wykształcenie podstawowe mówił po angielsku i tradycja uczenia się angielskiego jest kontynuowana do dnia dzisiejszego. Drugą przyczyną popularności języka angielskiego jest powojenny, globalny, militarno-ekonomiczny układ sił, w którym prym wiodą Stany Zjednoczone. W ten sposób język angielski stał się współczesną lingua franca dominując ekonomię, biznes, świat nauki, kultury, sztukę, turystykę i komunikację w krajach wielojęzycznych, np. RPA, czy przyjmujących wielu emigrantów, np. kraje Skandynawskie w których często rdzenni Szwedzi czy Norwegowie porozumiewają się na co dzień po angielsku w miejscach pracy. Mając to na uwadze, wiele osób podejmuje naukę języka angielskiego, ponieważ taki jest trend i wymagania współczesnego świata.

Czy każdy może nauczyć się tego języka? Odpowiedź jest prosta, skoro w krajach trzeciego świata do którego w większości należą byłe brytyjskie kolonie język ten jest bardzo popularny to znaczy, że nauczyć się go może każdy. Oczywiście nie każdy musi prezentować poziom speakera BBC, ale każdy może nauczyć się poziomu komunikatywnego. Dlaczego więc niektórzy nie osiągają oczekiwanych efektów? Ano dlatego, że nie wiedzą, jak podejść do tematu nauki języka angielskiego, albo całą energię, którą mogliby spożytkować na naukę poświęcają na planowanie jak to zrobić, odkładają decyzję, czekając na mniej zapracowany okres itd. Pamiętam, że będąc uczniem liceum, konieczność nauki niektórych przedmiotów ścisłych wyzwalała we mnie nieodpartą chęć posprzątania mieszkania, byle tylko odwlec moment rozpoczęcia nauki. Podobnie jest z dorosłymi, którzy nie mając wiary we własne możliwości lub mając złe doświadczenia z dotychczasową nauką języka robią co mogą, byle nie zmierzyć się z właściwym problemem. W tym miejscu chciałbym wspomnieć o jeszcze jednej rzeczy utrudniającej naukę, a zwłaszcza indywidualną naukę języka obcego tzn. brak dopasowania z lektorem, który skutecznie może zakłócać postępy. Uczący się powinien rozumieć intencje lektora, znać jego plan perspektywiczny i wiedzieć, dlaczego tak, a nie inaczej przebiegają zajęcia, w jakim kierunku zmierza kurs i kiedy osiągnie dany etap znajomości języka. Nie można uczyć się języka obcego bez wyznaczania krótkotrwałych celów i dążenia do nich. Nauka bez konkretnego planu jest nauką rozciągniętą w czasie i jako taka jest po jakimś czasie demotywująca. Uczeń musi wiedzieć w jakim miejscu znajduje się dzisiaj, w jakim będzie jutro, czy za dwa miesiące - tak jak z profesjonalnym planowaniem kariery zawodowej. Lektor języka angielskiego jest od tego, by ustalić i monitorować plan nauki. Indywidualna nauka języka angielskiego daje ogromną możliwość komfortu przyswajania wiedzy, ale lektor i uczący się muszą świadomie patrzeć w tym samym kierunku.

Kolejną kwestią jest systematyczność. Naukę języka angielskiego można porównać do sportu. Nie każdy będzie wygrywać maratony, ale każdy, przy odpowiednim podejściu może biegać czy jeździć na rowerze. Tyle tylko, że wymaga to wysiłku. Jeżeli ta analogia do kogoś nie przemawia, to naukę języka angielskiego może porównać do odchudzania się. Motywacja, plan i systematyczność są tutaj kluczowe i ciężko nie osiągnąć efektów, jeżeli przyswajamy mniej kalorii i uprawiamy jakikolwiek sport. Dokładnie to samo dotyczy nauki języka angielskiego. Jeżeli chcesz się nauczyć, skorzystaj z pomocy fachowca, opracujcie plan i bądź systematyczny.