tlumaczenia

Tłumaczenia publikacji naukowych i dokumentacji medycznej z i na język angielski

Tłumaczenia z zakresu medycyny są dla mnie obszarem szczególnie bliskim, ponieważ przez blisko 20 lat prowadziłem zajęcia nauki specjalistycznego języka angielskiego dla studentów medycyny.

Z moich obserwacji wynika, że od czasu akcesji naszego kraju do Unii Europejskiej, tłumaczenia medyczne uległy istotnemu rozszerzeniu i jeszcze większej specjalizacji.

Tłumaczenia medyczne mogę podzielić na trzy grupy:

Pierwsza to tłumaczenia publikacji naukowych. Grupa ta obejmuje wszelkiego rodzaju artykuły medyczne, które są publikowane w specjalistycznych magazynach za granicą. Do tej pory przetłumaczyłem wiele prac z dziedzin takich jak szeroko rozumiana kardiologia, onkologia, angiologia, hematologia, diabetologia, stomatologia, ortopedia i inne (głównie zlecenia z Uniwersytetów Medycznych z Poznania, Wrocławia, Krakowa i Warszawy oraz od lekarzy na stałe pracujących za granicą). Tłumaczenia w tym obszarze to również autoreferaty, prace doktorskie, korekty i przygotowanie do kongresów. W tej grupie klientów często przed realizacją tłumaczenia proszę zleceniodawcę o przesłanie powiązanej tematycznie publikacji lub na własna rękę znajduję w Internecie publikacje autorstwa zleceniodawcy, albo autorów pokrewnych tematycznie, związane z danym obszarem, tak by całkowicie wyeliminować niespójności leksykalne. Często wpisanie w narzędziach głównych programu edytorskiego sprawdzanej frazy i komendy ‘znajdź’ pozwala na uzyskanie precyzyjnego kontekstu danego wyrażenia i rozwianie jakichkolwiek wątpliwości leksykalnych, zachowując tym samym spójność z dotychczasowymi publikacjami.

 

Grupa druga to zlecenia od pacjentów; ludzi decydujących się na kontynuację leczenia lub konsultacje za granicą. W tej grupie dominują tłumaczenia medyczne obejmujące wyniki badań specjalistycznych, wypisy, epikryzy dotyczące szerokiego przekroju schorzeń z wielu obszarów medycyny (głównie szeroko rozumiana onkologia, neurologia, pediatria, transplantologia, genetyka i inne). Tego typu tłumaczenia medyczne są o tyle specyficzne, że bardzo często istotnym czynnikiem jest czas i nierzadko klienci mówią o terminie realizacji tłumaczenia ‘na wczoraj’ co wymaga ode mnie dużej elastyczności. W przypadku tłumaczeń medycznych dla osób dotkniętych rozmaitymi schorzeniami częstym, wykorzystywanym w przeze mnie narzędziem są zagraniczne fora internetowe na których pacjenci przedstawiają swoje przypadki, oczekują porady od innych i analizują swoje wyniki badań. Takie analizy dają mi możliwość weryfikacji i dostosowania się do standardów prezentacji opisów medycznych praktykowanych w kraju, do którego trafi dane tłumaczenie. Dotyczy to nie tyle terminologii medycznej stosowanej w tłumaczeniach co formatów zapisu wyników badań i historii choroby, które różnią się zwłaszcza między krajami UE a Stanami Zjednoczonymi.

 

Grupa trzecia to zlecenia medycznych tłumaczeń specjalistycznych od firm związanych z branżą medyczną. Często są to producenci, dystrybutorzy lub importerzy sprzętu medycznego (np. sprzęt rehabilitacyjny, ciśnieniomierze, profesjonalne wagi, audiometry, tympanometry, unity laryngologiczne, aparaty anestezjologiczne i inny specjalistyczny sprzęt jak np. wiertarki i rozwiertaki ortopedyczne). Tutaj bardzo pomocne są narzędzia translatorskie typu CAT, które zapewnią dużą spójność leksykalną przy powtarzających się opisach rysunków, uwagach, ostrzeżeniach czy adnotacjach.

 

Przez ponad 20 lat swojej działalności zajmuję się realizacją zleceń na profesjonalne tłumaczenia dokumentacji medycznej z angielskiego na polski oraz z j. polskiego na język angielski. Ofertę tłumaczeń medycznych - język angielski - kieruję przede wszystkim do klientów z miasta Poznań oraz całej Wielkopolski. Biegłość lingwistyczna w parze językowej angielski-polski, a także wieloletnie doświadczenie w dziedzinie tłumaczeń, pozwalają mi na zapewnienie moim kontrahentom najwyższego poziomu realizowanych usług.

Wykonywane przez mnie tłumaczenia medyczne cechuje dokładność, precyzja oraz rzetelność. W skład mojej kompleksowej oferty usług wchodzi tłumaczenie dokumentacji medycznej w obrębie dowolnej specjalizacji oraz tekstów z dziedziny farmacji czy kosmetologii. Zapewniam profesjonalny przekład dokumentów oraz materiałów w zakresie pozwoleń na dopuszczenie do obrotu wyrobów medycznych i produktów leczniczych, czy też wszelkiego typu patentów farmaceutycznych oraz pokrewnej dokumentacji obcojęzycznej, związanej z ochroną własności przemysłowej. Wieloletnie doświadczenie sprawia, że tłumaczenia medyczne są tworami profesjonalnymi, w pełni oddającymi sens oryginałów.

Tłumaczenia medyczne - cennik

Rzetelne tłumaczenia dokumentacji medycznej - język angielski - gwarancja precyzji oraz terminowości

Jeśli chodzi o tłumaczenia medyczne z języka angielskiego i na angielski, wykonam także przekład oprogramowania sprzętu medycznego, czy też wszelkiego rodzaju instrukcji obsługi wyrobów medycznych. Teksty z zakresu promocji i reklamy, zarówno w branży medycznej, farmaceutycznej, jak i kosmetycznej - np. katalogi produktów, oferty, wszelkie materiały reklamowe, to również moja specjalność. Jak widać - dokładny zakres tematów, jaki obejmują tłumaczenia medyczne - nie stanowi problemu. Podejmę się również rzetelnego tłumaczenia innych materiałów związanych z medycyną, kosmetologią czy farmacją - proszę o kontakt w celu omówienia szczegółów.

Jeśli interesuje Państwa cennik za tłumaczenia medyczne, również zapraszam do kontaktu. Każde zlecenie wyceniane jest bowiem w sposób indywidualny, zależny od stopnia skomplikowania oraz obszerności tekstu. Cenniki przedstawiane są mailowo lub telefonicznie, kiedy tłumaczenie medyczne zostanie szczegółowo omówione przez obie strony.

Profesjonalne tłumaczenie medyczne

Jako doświadczony tłumacz tekstów medycznych w parze językowej angielski-polski, w tym dokumentacji medycznej, gwarantuję najwyższą staranność oraz maksymalną wierność przekładu. Ponad dwie dekady doświadczenia w realizacji tłumaczeń medycznych dla odbiorców z Poznania oraz całego kraju pozwoliło mi na kompleksowe zgłębienie zarówno skomplikowanej branżowej terminologii, jak i rozległej problematyki przekładanej z języka angielskiego lub na angielski fachowej dokumentacji.

Będąc świadomym odpowiedzialności, jaka ciąży na osobie wykonującej tłumaczenia dokumentacji medycznej, konsultuję przekład z lekarzami specjalizującymi się w odnośnych dziedzinach medycyny. Jeśli wyrażą Państwo stosowne życzenie, każdy z przetłumaczonych na język angielski tekstów mogę zweryfikować pod względem poprawności językowej, kontaktując się z native speakerem.

Serdecznie zapraszam do współpracy,
Grzegorz Kołodziej, tłumacz dokumentacji medycznej z Poznania